Objava sažetka DR Dalibor Musa

Objava sažetka rada doktoranda Dalibora Muse pod nazivom “Pravni okvir i sustav upravljanja kvalitetom u turizmu i hotelijerstvu Bosne i Herecgovine” … vidi više

Odaberite jezik