Objava sažetka DR mr.sc. Davor Ljubičić

Objava sažetka doktorskog rada mr.sc. Davora Ljubičića pod nazivom “Pravni i gospodarski čimbenici održivog razvoja Elafitskih otoka – europski kontekst” …. vidi više

 

Odaberite jezik