Objava sažetka DR Dragana Šmita

Objava sažetka doktorske disertacije doktoranda Dragana Šmita pod nazivom “Konstitucionalizacija Bosne i Hercegovine i Europske unije – Pufendorf redivivus … vidi više

Odaberite jezik