Objava sažetka DR Emir Mehmedović

Objava sažetka rada doktoranda Emira Mehmedovića pod nazivom Specifičnosti vršenja funkcija inspekcije rada na nivou Bosne i Hercegovine u odnosu na organizaciju i opće principe inspekcijskog nadzora …. vidi više

Odaberite jezik