Objava sažetka DR Ivana Mijić Vulinović

Objava sažetka doktorskog rada Ivane Mijić Vulinović pod nazivom “Uloga državnih organa vlasti u procesu stvaranja i ostvarenja ljudskih prava s posebnim osvrtom na Republiku Hrvatsku”vidi više

Odaberite jezik