Objava sažetka DR – Ivane Lovrić

Objava sažetka doktorskog rada doktorandice Ivane Lovrić pod nazivom “ Harmonizacija prava suvremenog međunarodnog kargo osiguranja” (vidi sažetak)

Odaberite jezik