Objava sažetka DR Maja Buhovac

Objava sažetka doktorskog rada  doktorandice Maje Buhovac pod nazivom Kazneni postupak protiv pravnih osoba za stečajna kaznena djela u Bosni i Hercegovini …. vidi više

Odaberite jezik