Objava sažetka DR Martina Matić

Objava sažetka doktorskog rada doktorandice Martine Matić pod nazivom Pravo na pravično suđenje u praksi Europskog suda za ljudska prava(vidi sažetak)

Odaberite jezik