Objava sažetka DR mr.sc. Daniele Pivčević

Objava sažetka doktorske disertacije doktorandice mr. sc. Daniele Pivčević pod nazivom “Ribolovne zone s posebnim osvrtom na zajedničku ribarstvenu politiku Europske unije”…. vidi više

Odaberite jezik