Objava sažetka DR mr. sc. Nermina Mrkaljevića

Objava sažetka doktorskog rada doktoranda mr. sc. Nermina Mrkaljevića pod naslovom ˝Amnestija i pomilovanje u kaznenom zakonodavstvu Bosne i Hercegovine˝ (vidi sažetak)

Odaberite jezik