Objava sažetka DR mr.sc. Nike Sadrić

Objava sažetka doktorskog rada mr.sc. Nike Sadrića pod nazivom “Pravno-ekonomski aspekti upravljanja prodajom u digitalnom okruženju” …. vidi više

Odaberite jezik