Objava sažetka DR mr.sc. Semir Šarić

Objava sažetka doktorskog rada doktoranda mr. sc. Semira Šarića pod nazivom “Međunarodna policijska i pravosudna suradnja u kaznenim istragama transnacionalnog organiziranog kriminaliteta”... vidi 

Odaberite jezik