Objava sažetka DR – Nina Mišić Radanović

Objava sažetka doktorskog rada doktorandice Nine Mišić Radanović pod nazivom “Liječnik kao subjekt deliktne odgovornosti” (vidi sažetak)

Odaberite jezik