Objava sažetka DR – Tonka Krešić Gagro

Objava sažetka doktorskog rada doktorandice Tonke Krešić Gagro pod nazivom “Pravni aspekti učlanjenja Bosne i Hercegovine u Europsku Uniju – dosadašnja postignuća i preostali uvjeti za punopravno članstvo” (vidi sažetak)

Odaberite jezik