Objava sažetka DR Višnja Strinić

Objava sažetka rada doktorandice Višnje Strinić pod nazivom Eutanazija u svjetlu tendencija u poredbenom i europskom pravu … vidi više

Odaberite jezik