Objava sažetka Miroslava Janjića

Objava sažetka doktoranda Miroslava Janjića pod naslovom ˝Cesta kao čimbenik prouzrokovanja kaznenih djela protiv sigurnosti javnog prometa˝.

Vidi sažetak klikom na link.

Odaberite jezik