Objava sažetka mr. sc. Maria Širića

Objava sažetka mr. sc. Maria Širića pod naslovom ˝Obvezna osiguranja u prometu u zakonodavstvu Bosne i Hercegovine˝.

Vidi sažetak klikom na link.

Odaberite jezik