Objava sažetka rada – mr.sc. LJ.Peričin

Objava sažetka doktorskog rada doktorandice mr.sc. Ljiljane Peričin pod nazivom “Sustav odgovornosti za štetu od onečišćenja mora” (vidi sažetak rada)

Odaberite jezik