Objava sažetka DR Trpimira Perkušića

Objava sažetka doktorskog rada doktoranda Trpimira Perkušića pod naslovom  ˝Odgovornost za štete nastale na radu i u vezi s radom˝ (vidi sažetak)

Odaberite jezik