Obrana DD Fatima Ribić

Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru oglašava da će Fatima Ribić braniti doktorski rad pod naslovom “Suvremeni trendovi u u europskoj distributivnoj trgovini i njihov utjecaj na trgovinsku djelatnost Brčko distrikta”. Obrana će se održati 8. ožujka 2018. godine s početkom u 10:30 sati u dvorani II. godine Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru (vidi obavijest)

Odaberite jezik