Obrana DD Jasmin Hušić

Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru oglašava da će mr.sc. Jasmin Hušić braniti doktorski rad pod nazivom “Zaštita prava na lokalnu samoupravu, reguliranje i funkcioniranje općina kao jedinica lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Herecgovine”. Obrana će se održati 9. ožujka 2018. godine u 11:00 sati na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru (dvorana II. godine)

Odaberite jezik