Obrana doktorskog rada – T.Matić

Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru oglašava da će mr.sc. Tin Matić braniti doktorski rad pod nazivom “Globalna unifikacija prava elektroničke trgovine u odnosu na europsku i nacionalnu regulativu”. Obrana će se održati 3. svibnja 2017. godine s početkom u 11:00 sati na Pravnoim fakultetu Sveučilišta u Mostaru (dvorana II. godine). Rad je moguće pogledati svakim radnim danom, u Tajništvu Pravnog fakulteta u vremenu od 9:00 do 15:00 sati (vidi obavijest)

Odaberite jezik