Obrana DR mr. sc. D. Ljubičić

Pravni fakultet Sveučilišta u Mostatru objavljuje da će mr.sc. Davor Ljubičić braniti doktorski rad pod nazivom “Pravni i gospodarski čimbenici održivog razvoja Elafitskih otoka – europski kontekst”. Obrana rada održat će se online, 28. sprnja 2020. godine s početkom u 11:00 sati na Pravnom fakultetu …. vidi više

Odaberite jezik