Obrana DR Martina Matić

Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru oglašavada će Martina Matić braniti doktorski rad pod nazivom “Pravo na pravično suđenje u praksi Europskog suda za ljudska prava” koja će se održati 24. studenog 2017. godine u 12:00 sati na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru (dvorana II. godine) (vidi oglas)

Odaberite jezik