Obrana DR mr.sc. Ljiljana Peričin

Pravni fakultet sveučilišta u Mostaru oglašava da će mr.sc. Ljiljana Peričin braniti doktorski rad pod nazivom: “Sustav odgovornosti za štete od onečišćenja mora“.Obrana će se održati 25. rujna 2017. godine u 12:00 sati na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru (dvorana II. godine). Rad je moguće pogledati u Tajništvu Fakulteta.  

Odaberite jezik