Obrana DR mr.sc. S. Šarić

Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru objavljuje da će mr.sc. Semir Šarić braniti doktorski rad pod nazivom  “Međunarodna policijska i pravosudna suradnja u kaznenim istragama transnacionalnog organiziranog kriminaliteta”. Obrana će se održati online, 30. srpnja 2020. godine u 11:00 sati na Pravnom fakultetu ….. vidi više

Odaberite jezik