Obrana DR mr.sc. Zoran Ševerdija

Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru oglašava da će mr. sc. Zoran Ševerdija braniti doktorski rad pod nazivom “Međunarodnopravne norme u upravljanju priobalnim područjem” (vidi više)

Odaberite jezik