Obuka studenata za korištenje pravnom bazom “Paragraf Lex” na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru

Obavještavamo sve zainteresirane studente da će se na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, u razdoblju od 22. do 24. travnja 2024. godine održati obuka za korištenje pravne baze Paragraf Lex.
Obuka će se odvijati svakodnevno, u trajanju od jednog sata (od 13.00-14.00) u dvorani ”sudnica”, s tim da je posljednji dan namijenjen za polaganje završnog testa. Obuku će obavljati prof. dr. sc. Alena Jurić i Maja Mijatović, asistentica.

Svim polaznicima obuke koji uspješno polože završni test, bit će uručen certifikat čiji su suizdavači Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru i kompanija Paragraf.
Kompanija Paragraf će nagraditi najboljeg polaznika obuke ustupanjem jedne licence za korištenje pravne baze u trajanju od godinu dana. Pozivamo sve zainteresirane studente da se do 14. travnja 2024. godine prijave za obuku putem mail-a Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru (pf@sum.ba) te da u prijavi navedu sljedeće podatke: ime i prezime, godinu studija, mail adresu i kontakt telefon.

Odaberite jezik