Obveze studenata prije zimskih ispitnih rokova 2020. /2021.

Obavijesti za studente prije zimskog ispitnog roka u akad. 2020./2021.

1. Ispiti će se na zimskim ispitnim rokovima 2020./2021. godine održavati ONLINE – putem platforme SUMARUM i aplikacije Google Meet-a.

2. Za one ispite koje se, iznimno budu održavali na fakultetu, unutar e-kolegija na SUMARUM-u bit će postavljena obavijest o načinu i vremenu održavanja sukladno epidemiološkim mjerama.

3. Studenti ispite mogu prijaviti i odjaviti 24 sata prije naznačene satnice ispita na ispitnim rokovima

3. Prije početka ispitnih rokova 8.2. 2021. studenti su dužni: 

a) upisati izborne kolegije u ISS –  rok za odabir je produžen do 7.2.2021. (u protivnom student neće moći prijaviti ispitni rok za te kolegije); 

b) odabrati nositelja na kolegijima koji imaju dva nositelja (Nacionalna povijest prava i države, Rimsko pravo 1. i 2., Pravo društava 1. i 2., Trgovačko pravo i Burzovno pravo); 

c) preuzeti ili aktivirati službenu mail adresu na domeni pf.sum.ba;

d) provjeriti najkasnije dan prije ispita, da li su njegovi korisnički podaci valjani i da li postoje kakve smetnje za prijavu na oba sustava ( ISS i SUMARUM). U slučaju smetnji obratiti se odmah ISS administratoru (ana.dujmovic@pf.sum.ba) kako bi se smetnje otklonile; 

e) voditi računa o redoslijedu polaganja ispita sukladno postojećim odredbama – prvo polagatu prenesene ispite iz prethodnih godina, odnosno kod vezanih ispita prvo ispite označene jedinicom (1.). 

Odaberite jezik