Odgoda predavanja – doc.dr. Ana Dujmović (28. i 29.11. 2018.)

Predavanja i vježbe iz predmeta: Međunarodno porezno pravo na diplomskom studiju PRAVO zakazana za 28. studenog 2018. godine,  Bankarsko pravo na diplomskom studiju zakazana za četvrtak, 29.11.2018. i Politička ekonomija na preddiplomskom studiju Pravo zakazana za čevrtak, 28.11.2018. se otkazuju radi odsutnosti predmetnog profesora. 

Odaberite jezik