Odgoda predavanja Engleski jezik I.,

Predavanja iz predmeta Engleski jezik I., na II. godini studija Pravo, predviđena rasporedom za ponedjeljak 23. travnja 2018. godine se odgađaju. Točan termin nadoknade bit će naknadno određen.

Odaberite jezik