Odgoda predavanja – Kriminologija (I. KSM) i Politička ekonomija (I. Pravo)

Predavanja iz predmeta Kriminologija na I. godini preddiplomskog studija Kriminalistika i SM predviđena za utorak, 22. listopada 2019. godine se odgađaju. Termin nadoknade bit će naknadno objavljena. 

Predavanja iz predmeta Politička ekonomija na I. godini preddiplomskog studija Pravo predviđena za četvrtak 24. listopada 2019. godine se odgađaju. Termin nadoknade bit će naknadno objavljen. 

Odaberite jezik