Odgoda predavanja Latinski jezik 11. i 18.10.2019.

Predavanja iz predmeta Latinski jezik, za studente I. godine preddiplomskog studija Pravo koji su dužni slušati ovaj kolegij, predviđena za petak, 11. i 18. 10. 2019. se odgađa. Termini nadoknade bit će naknadno objavljeni. 

Odaberite jezik