Odgoda predavanja Njemački jezik I.

Obavješavaju se studeniti II. godine preddiplomskog studija Pravo da se nastava iz Njemačkog jezika I, predviđena za četvrtak, 14. ožujka o.g. odgađa. Nadoknada iste biti će dogovorena naknadno sa predmetnom nastavnicom.

Odaberite jezik