Odgoda predavanja – Upravno pravo II.

Predavanja i vježbe iz predmeta Upravno pravo II., predviđena rasporedom za srijedu 21. ožujka 2018. godine odgađaju se. Termin nadoknade bit će naknadno dogovoren. 

Odaberite jezik