Odgode

Zbog novonastale situacije uzrokovane koronavirusom Pravni fakultet otkazuje svoje manifestacije predviđene za sljedeće razdoblje:

XVIII. Međunarodno savjetovanje “Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse “ – 4. i 5. lipnja 2020. i

Dane prava i kriminalistike i sigurnosnog menadžmenta Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru – od 18. do 22. svibnja 2020. godine.

Nadamo se da se vidimo naredne godine. 

 

Odaberite jezik