Odluka mentori 2016.

Odluka Znanstveno-nastavnog vijeća Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru o odabiru mentora doktorandima Poslijediplomskog doktorskog studija iz pravnih znanosti (vidi odluku) 

Odaberite jezik