Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelj 4.6.2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave robe “putničko vozilo” za potrebe Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru od 4. lipnja 2018. godine (vidi odluku)

Odaberite jezik