Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja 14.12.2017.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave radova – adaptacija učionice u zgradi Pravnog fakulteta Sveučilšta u Mostaru od 14. prosinca 2017. godine (vidi odluku)

Odaberite jezik