Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja 18.4.2017.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave usluga tiskanja za potrebe Pravnog fakulteta od 18. travnja 2017. godine (vidi odluku)

Odaberite jezik