Obavijest o održanom HeinOnline webinaru

22. lipnja 2022., s početkom u 14.30 sati, održan je online webinar o korištenju HeinOnline baze podataka u organizaciji Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i HeinOnline-a.

Naime,  Sveučilište u Mostaru dobilo je šetomjesečnu besplatnu  mogućnost korištenja  HeinOnline International Core paketa  koji, između ostalog, obuhvaća knjižnicu pravnih časopisa s punim tekstom od gotovo 3000 časopisa koji pokrivaju 1500 multidisciplinarnih tema, opsežnu bazu podataka o ustavima i ugovorima, više od 18 000 knjiga i znanstvenih rasprava autora itd. Tijekom webinara se razgovaralo o sadržaju  HeinOnline International Core-a, o opcijama pregledavanja i pretraživanja te drugim značajkama HeinOnline baze podataka.

Od 2022. godine, u ovu bazu su ušli i zbornici radova Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru pod nazivom ‘’Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse.’’ Suradnja sa HeinOnline-om je značajan iskorak u znanstveno-istraživačkom radu Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru kao i eventualna dobrodošla pomoć u interdisciplinarnim istraživanjama kolega sa ostalih ustrojbenih jedinica Sveučilišta u Mostaru.

Odaberite jezik