Održan znanstveni skup APZH i Pravnog fakulteta SUM-a – 24. i 25. 10. 2019.

S ciljem bolje suradnje predstavnika pravne znanosti Hrvatske i Bosne i Hercegovine, na Pravnom fakultet Sveučilišta u Mostaru je 24. i 25. listopada 2019. godine, u organizaciji Akademije pravnih znanosti Hrvatske i Pravnog fakulteta SUM-a,  održan znanstveni skup pod nazivom “Suradnja pravne znanosti u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini: aktualne teme”. Skup su pozdravnim govorima otvorili dekanica Pravnog fakulteta SUM-u, prof. dr. Sabrina Horović, predsjednik Akademije pravnih znanosti Hrvatske, prof.dr. Davor Derenčinović, te prof. dr. Ivan Koprić predsjednik Znanstvenog vijeća Akademije pravnih znanosti Hrvatske. Dekanica prof.dr. S. Horović izrazila je zadovoljstvo što se skup po prvi put izvan granica Hrvatske, održava na Pravnom fakultetu SUM-a, te da je to samo posljedica dobrog odnosa hrvatske i bosanskohercegovačke pravne znanosti i prakse. 

Kroz 4 panela  tijekom dva dana skupa izložene su zanimljive i aktualne teme ustavnog, međunarodnog, kazneno i građanskog prava, te procesa europeizacije pravnih sustava. Svoje radove na skupu je izložilo preko 30 izlagača iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, pridonoseći na taj način podizanju standarda kvalitete rada, istraživanja i znanosti u obje države. 

             

 

Odaberite jezik