Održana javna rasprava o reviziji studijskih programa

Na Pravnom fakultetu  Sveučilišta u Mostaru dana 5. travnja 2023. godine s početkom u 13.00 sati održana je javna rasprava o redovitoj reviziji studijskih programa preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Pravo, preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Kriminalistika i sigurnosni menadžment i preddiplomskog stručnog studija Javna uprava kao i o prijedlogu Nastavnog plana i programa novog poslijediplomskog specijalističkog studija Pravo osiguranja. 

Odaberite jezik