Održana radionica u okviru projekta nedužnosti

Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru danas je održana radionica “Izgradnja poštenog i pravednog sustava kaznenog pravosuđa: Predstavljanje rezultata hrvatskog Projekta nedužnosti u zaštiti prava nepravedno osuđenih osoba i njegove potencijalne primjene u BiH”.

Članovi projektnog tima, dr.sc. Aleksandar Maršavelski, izvanredni profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i asistent na projektu Andrej Božinovski održali su sastanak s upravom fakulteta na čelu s dekanicom Pravnog fakulteta, prof.dr.sc. Snježanom Pehar te se zahvalili na sudjelovanju u projektu kroz suorganizaciju radionice.

Radionica je realizirana kroz tri panela u okviru kojih se diskutiralo o zaštiti prava pogrešno osuđenih osoba, obnovi kaznenog postupka de lege lata u ocjeni novih dokaza u sudskoj praksi u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj te važnosti DNK analize u identifikaciji pogrešno osuđenih osoba.

Na radionici su sudjelovali eminentni pravni stručnjaci koji su istaknuli otvorena pitanja i probleme u ovom području. Radionica je doprinijela nastavku realizacije Projekta nedužnosti i stvorila pretpostavke za primjenu ciljeva projekta u Bosni i Hercegovini.

Odaberite jezik