Održana radionica ECTS i sustav sveuč. izbornih kolegija

Na Pravnom fakultetu je u utorak, 10. ožujka 2020. godine u 9:00 sati održaba radionica za sve studente Pravnog fakulteta s temom “ECTS i sustav sveučilišnih izbornih kolegija”. Radionicu je održao sveučilišni Ured za osiguranje i unapređenje kvalitete u suradnji sa Studentskim zborom. Na radionici se prezentirao sustav sveučilišnih izbornih kolegija koje je utvrdio Senata Odlukom u rujnu 2019.

      

 

 

 

   

  

 

Odaberite jezik