Održana završna simulacija prve generacije polaznika SLP Pravne klinike

Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru održana je završna simulacija prve generacije polaznika SLP Pravne klinike.
SLP pravna klinika održana je u suradnji s Nacionalnim centrom za državne sudove, a studente su uz profesore i asistente mentorirali i predstavnici tužiteljstva, suda i odvjetništva. Trinaest studentica preuzelo je različite procesne uloge u posebno pripremljenom slučaju na temu kaznenog djela primanje/davanje dara i drugih oblika koristi.

Studentice su kroz 14 modula interaktivne nastave imali priliku usavršavati vještine javnog govora i ulaganja prigovora na glavnom pretresu, osposobljavati se za pisanje optužnice te razvijati vještine direktnog i unakrsnog ispitivanja. Sve polaznice SLP Klinike mišljenja su da će stečena znanja i vještine biti korisne u daljem pravničkom obrazovanju i budućoj karijeri.

Odaberite jezik