Održano predavanje suca općinskog suda u Livnu

Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru danas je održano predavanje na temu Primjena i položaj Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u pravnom sustavu Bosne i Hercegovine. Predavanje je održao naš bivši student Jurica Babić, sudac Općinskog suda u Livnu.

Na početku predavanja studenti su radili kratki test o poznavanju Europske konvencije. Nakon toga, kolega Babić prezentirao je studentima najvažnija pitanja o Konvenciji te izložio aktualne slučajeve iz prakse Europskog suda za ljudska prava.

Ovim putem zahvaljujemo se sucu Babiću i našim studentima koji su iskazali velik interes za ovu temu.

Odaberite jezik