Održano XIX. Međunarodno savjetovanje “Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse” 2022.

U Grand hotelu Neum u Neumu 9. i 10. lipnja 2022. godine održano je XIX. međunarodno savjetovanje “Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse”.

Na otvorenju Savjetovanja referente i goste su pozdravili prof.dr.sc. Snježana Pehar, dekanica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Dragan Jurković, načelnik Općine Neum, doc.dr.sc. Sanja Bazina Crnokić, izaslanica predsjednika Vlade HNŽ i prof.dr.sc. Zoran Tomić, rektor Sveučilišta u Mostaru.

Ovogodišnje Savjetovanje privuklo je velik broj pravnih teoretičara i praktičara koji su diskutirali o najnovim dosezima pravne struke u području građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse: važnosti izvršnog javnobilježičkog akta u prekograničnim slučajevima s naglaskom na pravo EU, trendovima usklađivanja prava trgovačkih društava s acquis communautaire EU, novelama parničnog i izvanparničnog prava, zaštiti intelektualnog vlasništva, građanskopravnoj zaštiti od buke, odgovornosti za štetu, represivnim mjerama obrane ciljnog društva, osiguranju od odgovornosti direktora i menadžera u gospodarskim društvima, problemu rezervi kod Njujorške arbitražne konvencije, elektroničkoj dostavi u parničnom postupku, institutu revizije, darovanju nekretnina i brojnim drugim aktualnim pitanjima.

Tijekom Savjetovanja održan je okrugli stol na temu Ujednačavanje sudske prakse u području privatnog prava – recentna sudska praksa u koorganizaciji s Visokim sudskim i tužiteljskim vijećem BiH, Odvjetničkom/Advokatskom komorom FBiH i Notarskom komorom FBiH kao i okrugli stol na temu Rad knjižnica za vrijeme pandemije COVID – 19 u organizaciji Društva bibliotekara pravnih i srodnih biblioteka Jugoistočne Europe.

Odaberite jezik