Održano “XX. međunarodno savjetovanje “Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse”

U Marea Hotel & Spa u Neumu 15. i 16. lipnja 2023. godine održano je XX. međunarodno savjetovanje “Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse”. Na otvorenju Savjetovanja referente i goste su pozdravili prof.dr.sc. Snježana Pehar, dekanica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Dragan Jurković, načelnik Općine Neum i prof.dr sc. Vesna Kazazić, pomoćnica rektora za nastavu, studente i pravna pitanja Sveučilišta u Mostaru.

Ovogodišnje Savjetovanje privuklo je velik broj pravnih teoretičara i praktičara koji su diskutirali o najnovijim dosezima pravne struke u području građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse: dostavi sudskih isprava u EU, ujednačavanju sudske prakse u parničnom postupku, građanskopravnim aspektima izgradnje i financiranja obnovljivih izvora energije, strankama arbitražnog ugovora, predstavničkoj tužbi za zaštitu kolektivnih interesa i prava potrošača u RH, suradnji između država članica u izvođenju dokaza u građanskim i trgovačkim predmetima, troškovima zastupanja oštećenog pred osigurateljem u izvansudskom postupku, europskom modelu tržišnog natjecanja, otvaranju stečajnog postupka, osiguranju radničkih tražbina, žigovnom pravu EU, obveznim osiguranjima u prometu, odgovornosti države za štetu prouzročenu neodgovarajućim uvjetima u zatvorskim ustanovama, digitalnoj imovini, tumačenju zakona, pravu stranaca na usvojenje u BiH, utvrđivanju porezne osnovice procjenom i brojnim drugim aktualnim pitanjima.

Tijekom Savjetovanja održana su dva okrugla stola. U suradnji s Institutom za intelektualno vlasništvo BiH održan je okrugli stol o usklađivanju zakonodavstva BiH s propisima EU u području prava intelektualnog vlasništva. U suradnji s Centrom za edukaciju sudaca i tužitelja FBiH i Advokatskom/Odvjetničkom komorom FBiH održan je okrugli stol na temu Ugovorno i odštetno pravo u teoriji i praksi. Tijekom Savjetovanja održan je i okrugli stol na temu Percepcije zvanja knjižničara danas: primjeri iz prakse u organizaciji Društva bibliotekara pravnih i srodnih biblioteka Jugoistočne Europe.

Odaberite jezik