Održano XXI. Međunarodno savjetovanje “Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse”

U Marea Hotel & Spa u Neumu 27. i 28. lipnja 2024. godine održano je XXI. međunarodno savjetovanje “Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse”. Na otvorenju Savjetovanja referente i goste su pozdravili prof.dr.sc. Snježana Pehar, dekanica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i prof.dr sc. Sanja Bijakšić, prorektorica za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Mostaru.

Ovogodišnje Savjetovanje privuklo je velik broj pravnih teoretičara i praktičara koji su diskutirali o najnovijim dosezima pravne struke u području građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse: pravnim lijekovima u građanskom postupku EU, transformaciji međunarodne trgovine, pravu građenja i stvarnim služnostima, nadležnosti za potrošačke ugovore, postupku ocjene dokaza, posebnostima trgovačke kupoprodaje, osnivanju jednočlanog društva s ograničenom odgovornošću, zaštićenim najmoprimcima, ugovornoj promjeni dužnika, zaštiti prava na slobodu izražavanja, influencer marketingu i zaštiti potrošača, ulozi industrije osiguranja u promoviranju održivog razvoja, učinkovitosti ovrhe, starim propisima o trgovini, radnopravnom statusu pomoraca, troškovima parničnog postupka i brojnim drugim aktualnim pitanjima.

Tijekom Savjetovanja održana su dva okrugla stola. U suradnji s Agencijom za nadzor osiguranja FBiH i Udruženjem društava za osiguranje FBiH održan je okrugli stol Liberalizacija tržišta osiguranja od autoodgovornosti. U suradnji s Centrom za edukaciju sudaca i tužitelja FBiH i Regionalnom odvjetničkom komorom Mostar održan je okrugli stol na temu Aktualna pitanja odštetnog prava. Tijekom Savjetovanja održan je i okrugli stol na temu Značaj normativne kontrole u knjižnicama u organizaciji Društva bibliotekara pravnih i srodnih biblioteka Jugoistočne Europe.

Odaberite jezik